top of page
bgImage
 Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

“Allažu Saime” ir 2000. gada augustā 37 allažnieku dibināts finanšu kooperatīvs.

Kredīti | Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

KKS “Allažu Saime” piedāvā vairāku veidu finansēšanas iespējas gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Noguldūjumi | Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

KKS “Allažu Saime” piedāvā vairāku veidu depozītu iespējas. Katram depozīta veidam ir savi nosacījumi.

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"              

Reģ. Nr. 40003525960                           Valde 22.03.2024. sasauc

Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads

Sapulces sākums Plk. 16.00

Darba kārtība


Darba kārtība

 

 1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi

 2. 2023, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana

 3. Amatpersonu atalgojums

 4. 2024. gada darbības plāna apstiprināšana

 5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana

 6. Audita apstiprināšana

 7. Valdes vēlēšanas

      
Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00

Allažu Saime_ valde 25.03.2022.jpg
Kopsapulci 24.03.2024.

KKS Allažu saime darba rezultāti 2022. gads (EUR)

Darba rezulati 2022/2

KKS Allažu saime darba rezultāti 2022. gads (EUR)

Darba rezulati 2022

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"
Reģ. Nr. 40003525960
Valde 24.03.2023. sasauc 
Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads
Sapulces sākums Plk. 16.00


Darba kārtība

 

 1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi

 2. 2022, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana

 3. Amatpersonu atalgojums

 4. 2023. gada darbības plāna apstiprināšana

 5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana

 6. Audita apstiprināšana

 7. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

      
Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00

Allažu Saime_ valde 25.03.2022.jpg
Kopsapulci 24.03.2023.

Kredītu veidi un noteikumi
(gada procenta pamatlikmes biedriem nosaka valde)

Bijušajiem biedriem, kuriem ir neizpildītas kredītsaistības, par neatmaksāto kredīta atlikumu tiek  noteikta gada procentu likme 25%. Bijušajiem biedriem nav jāveic iemaksas rezerves kapitālā.

 

Gada procenta likmi nosaka, vērtējot biedra kredītvēsturi, biedra disciplīnu un ieguldījumu Sabiedrības attīstībā.

Kredītu veidi un notekumi

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"
Reģ. Nr. 40003525960
Valde 25.03.2022. sasauc 
Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads
Sapulces sākums Plk. 16.00


Darba kārtība

 1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi

 2. 2021, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana

 3. Amatpersonu un darbinieku atalgojums

 4. 2022. gada darbības plāna un attīstības stratēģijas apstiprināšana

 5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana

 6. Audita apstiprināšana

 7. Izmaiņas Statūtos

Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā, biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00, saskaņojot apmeklējumu pa T. 67970250

NewProject-2022-02-28T110853.817.jpg
Kopsapulce 25.03.2022. Gada atskaišu biedru Kopsapulci

KKS Allažu saime 2020. gada darba rezultāti.

Kredīti, noguldījumi, ivestīcijas Latvijā

KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2019. gadā.

KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2019. gadā
bottom of page