top of page

Par KKS “Allažu Saime”

"Allažu Saime" ir 2000.gada augustā 37 allažnieku dibināts finanšu kooperatīvs.

Šobrīd kooperatīvā "Allažu Saime" jau vairāk kā 1000 biedru. Kooperatīvs finanšu pakalpojumus drīkst sniegt tikai saviem īpašniekiem (biedriem), tāpēc no īpašnieku puses tiek pieprasīts, lai sniegtie finanšu pakalpojumi būtu iespējami izdevīgi.

Kooperatīva pašu kapitāls nosaka to pakalpojumu loku un izdevīgumu, ko drīkst un spēj sniegt "Allažu Saime". Jo vairāk būs mūsu biedru, lielāks pašu kapitāls un lielāki noguldījumi, jo izdevīgākus nosacījumus Kooperatīvs spēs nodrošināt sniegtajiem pakalpojumiem.

"Allažu Saime" šobrīd apkalpo Siguldas un apkārtējo novadu iedzīvotājus. Mūsu pakalpojumi dod iespēju gūt papildus peļņu noguldītājiem un samazināt izmaksas kredītņēmējiem.

KKS “Allažu Saime” vēsture

2017. gada 1. jūlijs "Allažu Saime" ir pirmā reģionālā krājaizdevu sabiedrība Latvijā, kuras kredītportfelis pārsniedzis 1.milj. EUR Sabiedrībā ir 976 biedr, aktīvi EUR 1 163 713, kapitāls EUR 324 998, noguldījumi EUR 503368, aizdevumi EUR 1 055 796.

2015. gada janvāris Sabiedrībā ir 851 biedrs, aktīvi EUR 992421, kapitāls EUR 236081, noguldījumi EUR 525186, aizdevumi EUR 785175.

2014. gada janvāris "Allažu Saime" sadarbībā ar biedrību “Krājaizdevu Apvienība” pirmo reizi atjaunotās Latvijas Republikas vēsturē panāk krājaizdevu sabiedrību atbalsta iekļaušanu valdības deklarācijā. Teksts: “63. Atbalstīsim Latvijas nacionālās finanšu sistēmas veidošanos, veicinot iedzīvotāju apvienošanos teritoriālās kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās (KKS). Izvērtēsim kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību nozares attīstības veicināšanu ar Attīstības finanšu institūcijas (AFI) palīdzību.”

2012. gada decembris Sabiedrībā ir 744 biedri, aktīvi Ls 550675, kapitāls Ls 93393, noguldījumi Ls 284760, aizņēmumi Ls 177, aizdevumi Ls 493189.

2012. gads "Allažu Saime" sadarbībā ar lauku organizācijām un Zemkopības ministriju iniciē likumdošanas izmaiņas, kas likvidē līdz tam pastāvošo nevienlīdzību starp Rīgas un lauku iedzīvotāju tiesībām. Krājaizdevu likumā tiek ietvertas normas, kas ļauj kreditēt arī juridiskās personas – zemnieku saimniecības un individuālos komersantus.

2010. gada augusts "Allažu Saime" saņem Ministru prezidenta Pateicības rakstu “Par ekonomiskās aktivitātes stimulēšanu Allažos un Siguldas novadā”.

2009. gada decembris Sabiedrībā ir 633 biedri, aktīvi Ls 427 657,-, kapitāls Ls 51 680,-, noguldījumi Ls 179 645,-, aizņēmumi Ls 101 488,-, aizdevumi Ls 393 854,-.

2009. gads Pēc reģionālās reformas par "Allažu Saimes" biedru kļūst Siguldas novada Dome.

2007. gads "Allažu Saime" kļūst par lielāko reģionālo krājaizdevu sabiedrību Latvijā.

2006. gads "Allažu Saime" visos darbības rādītājos pārsniedz pirmskara Allažu krājaizdevu sabiedrības rezultātus.

2005. gads "Allažu Saime" kļūst par lielāko Latvijas lauku krājaizdevu sabiedrību.

2004. gads Par "Allažu Saimes" biedriem kļūst Allažu pagasta padome, Mālpils pagasta padome un Inčukalna pagasta padome.

2001. gada 2. janvāris "Allažu Saime" kā 17. Latvijas krājaizdevu sabiedrība uzsāk savu darbību, izsniedzot pirmo kredītu un uzņemot jaunus biedrus.

2000. gada augusts Dibināšanas sapulce, kurā 37 allažnieki pieņem lēmumu par krājaizdevu sabiedrības “Allažu Saime” dibināšanu.

1940. gada jūnijs Pēc padomju okupācijas sabiedrības darbība tiek pārtraukta.

1933. gada janvāris Sabiedrībā ir 238 biedri, aktīvi Ls 134 721,-, kapitāls 22 037,- , noguldījumi Ls 12 028,- , aizņēmumi Ls 99 150,- , aizdevumi Ls 124 757,-.

1924. gada janvāris Sabiedrība atjauno darbību. Svarīgākais darbības virziens – biedru kreditēšana, lai atjaunotu kara izpostītās saimniecības. Sabiedrībai kredītus izsniedza Latvijas Banka un Latvijas Tautas banka.

1923. gada decembris Rīgas apgabaltiesā tiek reģistrēti jaunie statūti.

1917. gada jūlijs Pēc vācu karaspēka ienākšanas pagasta teritorijā, krājaizdevu sabiedrība pārtrauca savu darbību.

1913. gada decembris 50 allažnieki dibina krājaizdevu sabiedrību, jo zemniekiem bija naudas pārpilnība. Pirmajā darbības gadā tika uzņemti 100 jauni biedri. Puse no aktīviem tika izsniegta kredītos biedriem, bet brīvie naudas līdzekļi tika ieguldīti valsts vērtspapīros. Pirmā pasaules kara laikā tika pirktas kara aizņēmuma obligācijas.

"Allažu saime" kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības statūti

pdf-dokumenti.png

Statūti izstrādāti speciāli kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai “Allažu Saime”, bet tos iespējams izmantot kā paraugu jebkuras kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības statūtu izstrādei.

KKS “Allažu Saime” Gada pārskati

2022.png
2021.png
2020.png
2019
​KKS “Allažu Saime”​ 2018. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2017. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2016. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2013. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2012. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2011. Gada pārskats
​KKS “Allažu Saime”​ 2010. Gada pārskats

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu iespējām.

bottom of page