Zvani mums: +371 26546152

 Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

“Allažu Saime” ir 2000. gada augustā 37 allažnieku dibināts finanšu kooperatīvs.

Uzzināt vairāk
Kredīti | Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

KKS “Allažu Saime” piedāvā vairāku veidu finansēšanas iespējas gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Uzzināt vairāk
Noguldūjumi | Allažu saime, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

KKS “Allažu Saime” piedāvā vairāku veidu depozītu iespējas. Katram depozīta veidam ir savi nosacījumi.

Uzzināt vairāk

Saņem mūsu jaunumus

Informāciju par  pasākumiem  un notikumiem KKS “Allažu Saime”

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc izvēlēties KKS, nevis banku?

  • Banka tiek dibināta, lai īpašnieki, sniedzot pakalpojumus, gūtu peļņu.

  • KKS tiek dibināta, lai pakalpojumu saņēmēji ietaupītu, jo nav jānodrošina īpašniekiem peļņa.

  • KKS īpašnieki ir pakalpojumu saņēmēji.

Kādas garantijas ir noguldījumiem KKS?

  • KKS ir Noguldījumu Garantijas fonda dalībnieces, tāpēc noguldījumu drošību līdz 70 000 Euro garantē Latvijas valsts.

Kāpēc noguldījumiem KKS spēj nodrošināt augstākus ienākumus kā bankas?

  • KKS mērķis nav gūt peļņu, bet piesaistīt konkrētai teritorijai finanšu resursus. Piesaistītās investīcijas veicina teritorijas attīstību, kas paaugstina KKS biedru dzīves kvalitāti.

Kāpēc KKS nepiedāvā visus banku pakalpojumus?

  • KKS drīkst piedāvāt tikai tādus pakalpojumus, kas atbilst pašu kapitāla lielumam. Jo vairāk biedru un lielāks KKS kapitāls, jo izdevīgākus pakalpojumus KKS spēj piedāvāt.

KKS Allažu saimes darbības teritorija

KKS Allažu saimes darbības teritorija

Kas un kā var kļūt par KKS “Allažu Saime” biedru?

ersonas, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Valdei rakstisku pieteikumu.
Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura iemaksājusi iestāšanas naudu 10,00 EUR un paju 7,11 EUR, ko nosaka Statūti, un kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

  • Ir Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Krimuldas, Sējas, Ropažu, Amatas vai Līgatnes novada iedzīvotājs;

  • Ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā;

  • Veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā;

KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2019. gadā.

Rādītāji 

Mēra vienība

31.12.18.

31.12.19.

Biedri

skaits

1037

1060

Aktīvi

EUR

1274941

1350771

Kredīti

EUR

1185280

1250013

Noguldījumi

EUR

497226

492322

Pašu kapitāls

EUR

436366

509699

t.sk. Paju kapitāls

EUR

290150

305087

KKS Allažu saime 2020. gada darba rezultāti.

Rādītāji 

Mēra vienība

31.12.19.

31.12.20.

Biedri

skaits

1060

1083

Aktīvi

EUR

1350771

1416557

Kredīti

EUR

1250013

1267323

Noguldījumi

EUR

492322

442919

Pašu kapitāls

EUR

509699

610840

t.sk. Paju kapitāls

EUR

305087

320546

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"
Reģ. Nr. 40003525960
Valde 27.03.2020. sasauc
Gada atskaišu biedru Kopsapulci

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads
Sapulces sākums Plk. 16.00
Darba kārtība

1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi
2. 2019, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana
3. Amatpersonu atalgojums
4. 2020. gada plāna apstiprināšana
5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana
6. Audita apstiprināšana

Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00

Jaunumi un aktualitātes

Krājaizdevu sabiedrība Allažu saime veicina ekonomisko attīstību novadā

NRA.lv  Sestdiena, 28.aprīlis

Krājaizdevu sabiedrībām Latvijas vēsturē ir nepārvērtējama loma – tieši tās bija lielākie ziedotāji un aizdevēji, lai 1918. gadā Latvija kā suverēna valsts spētu nodrošināt savas valstiskās vajadzības. Patlaban Latvijā darbojas pavisam nedaudz krājaizdevu sabiedrību.

Allažu saime ir lielākā reģionālā krājaizdevu sabiedrība, kas veidota pēc teritoriālā principa un apvieno 843 biedrus. Par šīs sabiedrības biedriem var kļūt Siguldas novada un tam piegulošo pagastu iedzīvotāji un uzņēmēji.

Eiropā un ASV krājaizdevu sabiedrības ir ļoti populāras un sniedz bankām līdzvērtīgus pakalpojumus. Piemēram, Vācijā darbojas 12 tūkstoši šādu sabiedrību, un tas ir instruments, ar ko valsts un pašvaldības stimulē uzņēmējdarbības attīstību konkrētā teritorijā. 

Svarīgākie 2018. gada notikumi

Partneri

RĪGAS KKS

Krājaizdevu Apvienība

​KKS “Allažu Saime”​

KKS “Allažu Saime” kontakti un rekvizīti

Allažu birojs

Adrese:"Allažu saime" kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Adrese: Birzes iela 4, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154
Tālrunis: +371 67970250
Valdes priekšsēdētājs: +371 26546152 

Grāmatvede: +371 27509011
E-pasts: kks@allazusaime.lv

Siguldas birojs

"Allažu saime" kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Adrese: Dārza iela 2, Sigulda, LV-2150
Telefons: +371 28378291
E-pasts: kks@allazusaime.lv
Darba laiks: otrdien, trešdien un ceturtdien 10:00 - 14:00

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: KKS “Allažu Saime”
Juridiskā adrese: Birzes iela 4, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154
Reģistrācijas numurs: 40003525960
Banka: AS "DNB banka"; Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV38RIKO0001400000130

Sazinies ar mums

Kredīta iespējām
Noguldījuma iespējām
Cits jautājums