Valde 22.03.2019. sasauc Atkārtotu Gada atskaišu biedru Kopsapulci

12.03.2019.

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"

Reģ. Nr. 40003525960
Valde 22.03.2019. sasauc
Atkārtotu Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads
Sapulces sākums Plk. 16.00


Darba kārtība
  1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi
  2. 2018, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana
  3. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana
  4. Valdes vēlēšanas
  5. Politiku, procedūru, nolikumu apstiprināšana
  6. Audita apstiprināšana


Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00
0