Allažu saime, kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība +371 26546152

Valde 12.03.2019. sasauc Kārtējo Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

11.02.2019.

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"
Reģ. Nr. 40003525960
Valde 12.03.2019. sasauc
Kārtējo Gada atskaišu biedru Kopsapulci.


Norises vieta: Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads ("Allažu Saimes" biroja telpas)

Sapulces sākums Plk. 16.00

Darba kārtība


  1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi
  2. 2018, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana
  3. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana
  4. Valdes vēlēšanas
  5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana
  6. Audita apstiprināšana


Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00 sākot ar 01.03.2019.

0