Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības Allazu saime sapulce

Gada atskaišu biedru kopsapulce 2021

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads. Sapulces sākums Plkst. 16.00.

 Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"

 Reģ. Nr. 40003525960

Valde 26.03.2021. sasauc

Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads.

            Sapulces sākums Plkst. 16.00.

 

Darba kārtība:

1.     Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi

2.     2019, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana

3.     Amatpersonu atalgojums

4.     2021. gada plāna apstiprināšana

5.     Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana

6.     Audita apstiprināšana

7.     Revīzijas komisijas vēlēšanas

     

    Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā, biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00, saskaņojot apmeklējumu pa T. 67970250 .

0