KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2020. gadā.

KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2020. gadā.

Rādītāji 31.12.19. - 31.12.20.


Rādītāji                 Mēra vienība      31.12.19.     31.12.20.

Biedri                      skaits              1060           1083
Aktīvi                      EUR                1350771      1416557
Kredīti                     EUR                1250013      1267323
Noguldījumi             EUR                492322        442919
Pašu kapitāls            EUR                509699        610840
t.sk. Paju kapitāls     EUR                305087        320546

 

2020. gada pārskats
0