KKS "Allažu saime" darba rezultāti 2019. gadā.

Rādītāji 31.12.18. - 31.12.19.

Rādītāji                   Mēra vienība     31.12.18.      31.12.19.

Biedri                      skaits               1037            1060
Aktīvi                      EUR                 1274941       1350771
Kredīti                     EUR                 1185280       1250013
Noguldījumi             EUR                 497226         492322
Pašu kapitāls            EUR                 436366         509699
t.sk. Paju kapitāls     EUR                 290150         305087

0