KKS Allažu saime biedru Kopsapulce

KKS Allažu saime biedru Kopsapulce 27.03.2020. apstiprināja Sabiedrības Gada Pārskatu par 2019. gadu

Ar Gada pārskatu var iepazīties sadaļā: "Par mums" - KKS "Allažu saime"

Gada_parskats_2019
0