Darba rezultāti uz 01.07.2019

Darba rezultāti uz 01.07.2019

01.07.2019.

...

Rādītājs

Mērvienība

01.01.19

01.07.19

01.01/01.07.%

Biedri

Skaits

1037

1058

102,0

Aktīvi

EUR

1274941

1310745

102,8

Kredīti

EUR

1185280

1206457

101,8

Noguldījumi

EUR

497226

502235

101,1

Pašu kapitāls

EUR

436366

479484

109,9

t.sk. Paju kapitāls

EUR

290150

297544

102,5

0