Gada atskaišu Pilnvaroto sapulce

Gada atskaišu Pilnvaroto sapulce

28.02.2017

KKS "Allažu Saime" Valde izsludina ikgadējo Gada atskaišu Pilnvaroto sapulci, kas notiks 15.03.2017. plk 17.30, Allažu pagasta pārvaldes zālē pēc adreses, Birzes iela 4, Allaži, Siguldas novads.


Dienas kārtībā:

1. Pilnvaroto apstiprināšana.

2. Revīzijas komisijas, kredītkomitejas un Valdes ziņojumu apstiprināšana.

3. Gada pārskata un Revidenta ziņojuma apstiprināšana.

4. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

5. Politiku, procedūru un nolikumu apstiprināšana.

6. Revidenta apstiprināšana.

7. Citi jautājumi.

0